Inguqulelo ka direct speech in isiXhosa

direct speech

intetho-ngqo

isibizo

inzululwazi geelwimi

  • 1

    intetho-ngqo
    This sentence includes direct speech: He said "I'm going." Esi sivakalisi siquka intetho-ngqo: Wathi "Ndiyahamba."
    • the exact words one person says to another person
    • amazwi angqalileyo athethwa ngumntu komnye umntu