Inguqulelo ka indirect speech in isiXhosa

indirect speech

ingxelo-ntetho

(reported speech)

isibizo

inzululwazi geelwimi

  • 1

    ingxelo-ntetho
    This sentence includes indirect speech: He said that he was going Esi sivakalisi sibandakanya ingxelo-ntetho: Wathi uyaya
    • speech or writing that tells us what someone else said
    • intetho okanye umbhalo osixelela into ethethwe ngomnye umntu