Inguqulelo ka suffix in isiXhosa

suffix

isimamva

Ubizo-magama /suf-ikss/

isibizoPlural suffixes

inzululwazi geelwimi

 • 1

  isimamva
  In isiXhosa, to form the diminutive of a noun, we add the suffix "-ana". For example: "inja" (dog) > "injana" (little dog) EsiXhoseni xa usakha isinciphiso kwisibizo, ufakela isimamva u"-ana". Umzekelo: inja > injana
  → Compare prefix
  • in English, letters that we add to the end of a word to make a new word or to change the word; for example, to make a new word with the word "play" we can add the suffix "-ful" and form "playful". In isiXhosa it is the letters that are added to the end of words such as verbs and nouns to modify the meaning of these words
  • esiNgesini, iileta esizifakela ekupheleni kwegama ukwakha igama elitsha okanye ukutshintsha igama; umzekelo, ukwakha igama elitsha ngeli gama "play" sinokufakela isimamva o"-ful". EsiXhoseni, ziileta ezifakelwa ekupheleni kwamagama afana nezenzi nezibizo ukutshintsha intsingiselo yala magama