Amagama Athandwayo

  1. ixhwele
  2. imincili
  3. bam
  4. isilabalabi
  5. inkanyamba