Amagama Athandwayo

  1. mfondini
  2. ukutsiba ilitye likaPhungela
  3. camagu
  4. isichazi-magama
  5. isichazi