Amagama Athandwayo

  1. umfo
  2. iqhalo
  3. intsomi
  4. umphokoqo
  5. zimbi

Igama loSuku