Amagama Athandwayo

  1. -qaphela
  2. ebhasini
  3. intuku
  4. kanjalo
  5. uncwadi