Amagama Athandwayo

  1. ixhwele
  2. i-intanethi
  3. igatya
  4. intshontsho
  5. isibhengezo

Igama loSuku