Amagama Athandwayo

  1. iqhalo
  2. amaqabane
  3. idlala
  4. isibanjalo
  5. isimnini

Igama loSuku