Amagama Athandwayo

  1. yintoni
  2. -rhala
  3. imfuneko
  4. unxweme
  5. uxam