Amagama Athandwayo

  1. yintoni
  2. inkazana
  3. irhanisi
  4. umakoti
  5. imbeleko

Igama loSuku