Amagama Athandwayo

  1. isincoko
  2. tarhu
  3. ubundlobongela
  4. hayi
  5. inyathi ibuzwa kwabaphambili