Amagama Athandwayo

  1. isincoko
  2. iqhalo
  3. izicwangciso
  4. umakhwekhwetha
  5. isivakalisi

Igama loSuku