Inguqulelo ka to in isiXhosa

to

Ubizo-magama /too/

preposition

 • 1

  We are going to Bhisho Siya eBhisho
  He went to the doctor Waya kwagqirha
  We're going to a party Siya kwitheko
 • 2

  ku-
  Bring the baby to us Zisa usana kuthi
 • 3

  (referring to the time)
  phambi kwa-
  The time is ten to four Ixesha yimizuzu elishumi phambi kweyesine
 • 4

  ukuya kutsho + locative
  Lunch is from 12:30 to 13:30 Ilantshi iqala nge-12:30 ukuya kutsho kwi-13:30
 • 5

  ukuya
  ukuya kutsho
  from one end of the string to the other ukusuka kwelinye icala lomtya ukuya kwelinye
 • 6

  (in order to)
  ukuze
  khona ukuze
  Wash the apples to make sure they're clean Hlamba ama-apile ukuze uqiniseke ukuba acocekile
 • 7

  kuna-
  I prefer peaches to oranges Ndikhetha ipesika kuneeorenji
 • 8

  (infinitive)
  uku-
  I want to go Ndifuna ukuhamba