Uncedo kwiakhawunti yakho

Le nxalenye inikela uncedo kwimibuzo eqhelekileyo emalunga nokubhalisa, ukungena, nokufikelela iakhawunti yakho.


Ukubhalisa kwabakwa-Oxford Dictionaries

Ukuba ungumrhumi omtsha, kufuneka ubhalise kwabakwa-Oxford Dictionaries ukuze ufikelele kwiakhawunti yakho.

Awukuhlawuleli ukubhalisa – kuza kufuneka nje i-adresi ye-imeyile.


Igama lakho lokusebenzisa

  • Ungasebenzisa i-adresi yakho ye-imeyile njengegama lakho lomsebenzisi.
  • Igama lakho lomsebenzisi kufuneka likhetheke – ukuba sele kukho umsebenzisi osebenzisa eli gama, awunakukwazi ukulisebenzisa.
  • Wakuba uyiyilile iakhawunti yakho, igama lakho lomsebenzisi alinakutshintshwa.


Ukuyila iphaswedi


Ukhuselo lwephaswedi

  • Ukuze ukhusele izinto zakho ezikwi-Oxford Dictionaries kufikelelo olungagunyaziswanga, sicebisa ukuba usebenzise iphaswedi enamandla.
  • Iphaswedi enamandla iba neekharektha okungenani ezi-7 ubude, kunye nomxube wonobumba abakhulu- nabancinci, iisimboli, namanani, yaye ayibinagama lakho okanye amagama apheleleyo esichazi-magama.
  • Sicebisa ukuba usebenzise iphaswedi eyahlukileyo kwiakhawunti yakho ye-Oxford kunaleyo uyisebenzisa kwezinye iiakhawunti zakho ze-intanethi (umzekelo eyokuthenga kwi-intanethi, eyokubhanka, okanye eye-PayPal).


Iphaswedi elityelweyo

Ukuba uyilibele iphaswedi yakho, ungakwazi ukuyiseta kwakhona apha.


Uncedo ekulogeni ungene

Cofa u-‘login’ kwiphepha lokuqala phezulu okanye uloge ungene apha ngokutayipha igama lakho lomsebenzisi nephaswedi. Ukuba awukabhalisi kwisayithi, uza kubona ilinki apho unokukwenza oko.


Ndiyilibele iphaswedi yam / iphaswedi yam ayisebenzi

Iphaswedi yakho inonobumba abancinci, ngoko hlola ukuba i-CAPS LOCK ayilayitwanga na. Ukuba uyilibele iphaswedi yakho, ungakwazi ukuyiseta kwakhona apha. Xa ucofa le linkii, kufuneka ufake i-adresi ye-imeyile yeakhawunti yakho, yaye ilinki yokuseta kwakhona iphaswedi uza kuyithunyelelwa nge-imeyile. Ukuba awuyifumani i-imeyile kwimizuzu embalwa, khangela kwiifolda zemeyile engenaxabiso okanye eyinkunkuma.


Uncedo olungakumbi lokuloga ungene

Ukuba awukakwazi ukuloga ungene, nceda usiqhagamshele.